“Pål Akerø møter Erik Harry Johannessen” Åpning 17.2.18, kl. 12.00

Musikalsk Åpning av Bjørn Tomren (Polkabjørn) kl 1. Dørene åpner kl 12.00

Katalog

Pål Akerø´s bilder har et særegent utrykk med gjenkjennelige elementer fra fra kubismen så vel som surrealismen.

Pål lar tilfeldighetene råde. Han starter med en linje som deler formatet på en god og harmonisk måte. deretter lar han ting skje, en linje møter en annen og former oppstår. Mennesker og dyreskikkelser fyller lerretet for siden å bli malt over gang på gang til former, linjer og farger faller på plass til en helhet.

Continue reading ““Pål Akerø møter Erik Harry Johannessen” Åpning 17.2.18, kl. 12.00″